twitter
facebook

Leasing a Polski Ład

Leasing w polskim ladzie

Leasing a Polski Ład – co zmienia nowa ustawa?

Luty jest pierwszym miesiącem, w którym przedsiębiorcy będą zobowiązani zapłacić zaliczki na podatki i składkę zdrowotną zgodnie z nowymi wytycznymi. W sieci i przestrzeni publicznej nie brakuje negatywnych wypowiedzi ze strony zdezorientowanych przedsiębiorców i ich księgowych. W niniejszym artykule postanowiliśmy podsumować najważniejsze zmiany związane z nową ustawą i odpowiedzieć na pytanie, czy w świetle zmian podatkowych w 2022 roku leasing nadal jest opłacalny?

Przypominamy - do najważniejszych zmian, z jakim przyjdzie zmierzyć się przedsiębiorcom należą:

 Wszystkie te zmiany wprowadzone „na raz” sprawiają, że przedsiębiorcy często nie wiedzą na czym stoją – z jednej strony zwiększenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego powinno pozytywnie wpłynąć na ich dochód netto, z drugiej strony uzależnienie składki zdrowotnej od dochodu wprowadza kolejny koszt zmienny. Poniżej postaramy się przeanalizować wszystkie powyższe zmiany i odnaleźć się w Polskim Ładzie.

pytanie 1

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Od roku 2022 wzrasta kwota wolna od podatku z 8000 zł rocznie do 30000 rocznie. Dzięki temu zabiegowi, kwota zmniejszająca podatek wyniesie aż 5100zł (30 000zł x 17% = 5 100zł) rocznie, czyli 425zł miesięcznie (5 100zł / 12 = 425zł). Oznacza to, że w kieszeniach podatników zostanie więcej środków niż w ubiegłym roku. Dodatkowo z ulgi skorzystają również przedsiębiorcy przekraczający nowy próg podatkowy.

Zwiększenie progu podatkowego

Polski Ład zwiększa również próg podatkowy dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych z 85 528zł do 120 000zł. Stawki podatku nie ulegają zmianie i nadal wynosić będą 17% dla I stopnia oraz 32% dla stopnia drugiego. 

Zmiany w wysokości składki zdrowotnej

Tegoroczna rewolucja podatkowa dotyczy również sposobu naliczania składki zdrowotnej – od roku 2022 składka nie będzie już wartością stałą, ale uzależniona będzie od dochodu przedsiębiorcy.

Dla firmy rozliczającej się na zasadach ogólnych, stawka składki zdrowotnej wynosić będzie 9% od dochodu uzyskanego w danym miesiącu, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (w 2022 jest to 270,90zł). Oznacza to, że przedsiębiorca, który w danym miesiącu wykazał stratę lub uzyskał dochód niższy niż 3010zł (minimalne wynagrodzenie w 2022), będzie zobowiązany zapłacić składkę w wysokości 270,90zł.

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę w wysokości 4,9% od dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Podobnie jak w przypadku skali progresywnej, składka nie może być mniejsza niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, co stanowi 270,90zł i odpowiada dochodowi przedsiębiorcy równemu 5528zł (5528 x 4,9% = 270,90)

Osoby, które rozliczają się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, składki opłacać będą w zależności od przychodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym. Wysokości składek wyliczone są na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego i wyglądają następująco:

Roczny przychód

Wysokość miesięcznej składki

Do 60000 zł

335,94

Do 300 000zł

559,89

Powyżej 300 000zł

1007,81

 

Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% z kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, a więc w 2022 roku wyniesie ona 270,90 zł.

Opodatkowanie sprzedaży samochodów wykupowanych z leasingu w celach prywatnych

Polski Ład zmienia kwestię wykupu samochodu w celach prywatnych. Zmiany podatkowe wprowadzone w roku 2022 znacznie utrudniają sprzedaż samochodu wykupionego przez przedsiębiorców po zakończeniu umowy leasingowej. Z dniem 1 stycznia, Polski Ład wydłużył czas niezbędny do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym z 6 miesięcy do 6 lat. Zmiana ta dotyczy wszystkich umów leasingowych, również tych zawartych przed 1 stycznia 2022 roku.

Więcej o tej zmianie pisaliśmy już w osobnym artykule.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

Zmiany przepisów podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu nie ominęły również przedsiębiorców rozliczających się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pierwszą poważną zmianą jest zmiana definicji tzw. „wolnych zawodów” oraz wprowadzenie dwóch nowych stawek ryczałtu – 12% oraz 14%. Kolejną istotną zmianą jest opodatkowanie wynajmu prywatnego majątku – tzw. najmu prywatnego. Ustawa prowadza zmianę, na mocy której 2022 będzie ostatnim rokiem, w którym podatnicy będą mogli rozliczać takie przychody na zasadach ogólnych. Od 1 stycznia 2023 jedyną możliwą formą opodatkowania stanie się ryczałt.

Majątek wprowadzany do firmy

Do końca roku 2021 wprowadzanie majątku prywatnego do firmy odbywało się na uproszczonych zasadach – wycena dokonywała była na podstawie ceny nabycia z dokumentu potwierdzającego zakup środka trwałego lub na podstawie wyceny podatnika uwzględniającej ceny rynkowe. Polski Ład reguluje tę kwestię i narzuca obowiązek wprowadzenia środka trwałego po cenie rynkowej. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą mogli korzystać już z wartości środka widocznej na dokumencie zakupu. Jednocześnie ustawa nie precyzuje w jaki sposób przedsiębiorca wyliczyć ma wartość rynkową, co powoduje kolejne komplikacje i naraża go na ewentualne koszty związane z wyceną rzeczoznawcy.

Czy leasing w Polskim Ładzie jest nadal opłacalny? 

Wskutek tak wielu zmian i dużej niepewności wśród przedsiębiorców i ich księgowych, pojawia się bardzo dużo sprzecznych informacji odnośnie opłacalności leasingu w zestawieniu z Polskim Ładem. Sprawdzamy więc jak zmieniające się przepisy wpływają na leasing.

Najistotniejszą zmianą wpływającą na opłacalność leasingu jest niewątpliwie opodatkowanie sprzedaży samochodów wykupowanych z leasingu w celach prywatnych. Zmiana ta dotyczy jednak w znacznym stopniu umów leasingu z tak zwanym niskim wykupem.

Aby dobrze zrozumieć tę zmianę, należy przytoczyć definicję leasingu operacyjnego – jest to przekazanie przez leasingodawcę prawa do użytkowania określonego środka trwałego leasingobiorcy, w zamian za ustalone opłaty leasingowe. Umowa zawierana jest na określony czas, po upływie którego leasingobiorcy przysługuje prawo do wykupu użytkowanego środka trwałego za odgórnie określoną kwotę.

Bardzo popularną praktyką jest tworzenie konstrukcji umowy leasingu opierającej się na niskim, często 1% wykupie. Oznacza to, że po zakończeniu umowy, przedsiębiorca nabywa środek trwały najczęściej za kilkaset złotych. Dotychczasową praktyką, często stosowaną przez przedsiębiorców, było nie księgowanie faktury wykupowej w swojej firmie, a więc stosowanie tak zwanego wykupu prywatnego. Wówczas po okresie 6 miesięcy, można było sprzedać samochód bez obowiązku podatkowego.

Polski Ład mocno obniża opłacalność takiej formy leasingu, zwiększając ten okres do 6 lat. Zmiana ta nie wpływa jednak na opłacalność samego leasingu, a jedynie na sprzedaż po zakończeniu umowy leasingowej. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest stworzenie struktury leasingu z wykupem końcowym zbliżonym do wartości rynkowej pojazdu:

WARTOŚĆ SAMOCHODU NETTO

 100 000,00  ZŁ

 100 000,00  ZŁ

WPŁATA WSTĘPNA 10%

   10 000,00  zł

   10 000,00  zł

OKRES LEASINGU

48 miesiecy

48 miesiecy

RATA MIESIĘCZNA NETTO

     2 155,00  zł

     1 535,00  zł

WYKUP KOŃCOWY %

1%

35%

WYKUP KOŃCOWY NETTO

     1 000,00  zł

   35 000,00  zł

     

WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU (CENA SPRZEDAŻY)

   38 000,00  zł

   38 000,00  zł

ZYSK DO OPODATKOWANIA

   37 000,00  zł

     3 000,00  zł

 

baner2 gl kalkulator leasingu

A co z samą opłacalnością leasingu po zmianach podatkowych w 2022 roku? Paradoksalnie okazuje się, że wskutek zmian podatkowych leasing stał się bardziej opłacalny niż w 2021 roku. Wszystko za sprawą wspomnianej wcześniej zmiany składki zdrowotnej. Leasing operacyjny pozwala leasingobiorcy zaliczyć ratę leasingową do kosztów uzyskania przychodu i tym samym obniżyć podstawę opodatkowania z prowadzonej działalności. Dzięki temu przedsiębiorca zapłaci mniejszy podatek dochodowy, a od 2022 roku również niższą składkę zdrowotną. Dla przykładu, wzrost korzyści podatkowych wynikających z umowy leasingowej dla przedsiębiorcy rozliczającego się podatkiem liniowym wyniesie w roku 2022  aż 26% więcej niż w roku poprzednim: 

tabela korzysc

Data publikacji: 18/02/2022

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

603 676 523

info.warszawa@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce