twitter
facebook

DANE OSOBOWE W GO LEASING

DANE OSOBOWE W GO-LEASING

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r.  obowiązują nowe unijne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Jest to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
Dlatego przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.


Spis treści:

    Administrator Danych
    Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
    Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
    Odbiorcy danych
    Czas przechowywania danych
    Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
    Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany


Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest GO-leasing Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie pod adresem ul. Towarowa 9F lok. 49, 10-416 Olsztyn, (zwana dalej „GO-leasing”), reprezentowany przez Prezesa. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się ogólnopolską siecią niezależnych brokerów leasingu.


Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:

   rodo

 

lub

GO-leasing Sp. z o.o.
z siedzibą w Olsztynie
pod adresem ul. Towarowa 9F lok. 49
10-416 Olsztyn

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel jeśli występuje.
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją. art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
Umożliwienie wykonania umowy naszym partnerom, którzy przekazują nam dane swoich klientów celem realizacji oferowanych usług. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Gdzie prawnie uzasadnionym celem jest umożliwienie klientom naszych partnerów korzystania z naszych usług.
Rozpatrywania skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
Prowadzenia statystyk. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez GO-leasing jedynie na podstawie posiadanych zgód. Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez GO-leasing obowiązków wynikających z przepisów prawa) art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

    firmom leasingowym i kontrahentom;
    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
    bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
    organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS);
    podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność.


Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Czas przechowywania danych Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do czasu wycofania zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na tej podstawie.
Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dokumenty związane z rękojmią Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów marketingowych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu GO-leasing – do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, o ile przewidują to przepisy RODO i nie wyłączają przepisy szczegółoweprawo, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z GO-leasing. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce