twitter
facebook

Czy jeżeli leasingobiorca nie wykupi auta, to będzie musiał sporządzać ewidencję przebiegu pojazdu?

PYTANIE

Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą umowa leasingu, zawarta z następującymi warunkami:

- okres użytkowania 4 lata

- brak opłaty wstępnej

- wartość wykupu na poziomie 50% wartości początkowej, ale istnieje możliwość nie dokonywania wykupu samochodu po upływie określonego w umowie czasu, tylko oddanie go leasingodawcy.

Czy jeżeli leasingobiorca nie wykupi auta, to będzie musiał sporządzać ewidencję przebiegu pojazdu, tak jak w przypadku umowy najmu?

ODPOWIEDŹ

Nieskorzystanie z opcji wykupu nie przekreśla charakteru umowy leasingu.

Rozumiem, że przedmiotem leasingu jest samochód osobowy.

Leasingiem operacyjnym jest taki leasing, w którym odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący, umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji a suma ustalonych opłat w umowie leasingu netto odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych.

4 letni okres użytkowania niewątpliwie przekracza 40% normatywnego okresu amortyzacji. Dla samochodów osobowych normatywny okres amortyzacji (okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową - a więc okres pełnej amortyzacji), wynosi bowiem 5 lat. (40% z 5 lat - 2 lata).

Nie sposób natomiast określić, czy suma ustalonych opłat odpowiada wartości początkowej środków trwałych. Ustalając to, proszę pamiętać, że nie ma znaczenia brak opłaty wstępnej czy wysoka 50% wartość wykupu, o ile została wskazana w umowie leasingu. W skład sumy opłat niewątpliwie jednak wartość wykupu należy wliczyć, choćby korzystający z prawa do wykupu nie skorzystał.

Jeśli korzystający nie wykupi auta to nie będzie konieczności prowadzenia kilometrówki, jeśli umowa leasingu będzie kontynuowana. Samochód pozostaje bowiem użytkowany na podstawie umowy leasingu, a dalsze opłaty można uwzględnić w rachunku podatkowym.

Spółka może zaliczać do kosztów podatkowych wszystkie wydatki związane z używanym pojazdem tj. miesięczny czynsz najmu, paliwo, ubezpieczenie, koszty eksploatacyjne, przeglądy okresowe w czasie trwania umowy leasingu, a po jego upływie w przypadku wykupu lub przedłużenia leasingu.

Nie ma przy tym znaczenia, jaka nazwa nadana została umowie. Może to być w szczególności umowa najmu, jeśli spełnia ustawowe przesłanki, w szczególności najem. Pod pojęciem leasingu rozumie się bowiem nie umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której finansujący oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w u.p.d.o.p. korzystającemu podlegające amortyzacji środki trwałe.

Data publikacji: 09/12/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

244

zła odpowiedź

28

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce