twitter
facebook

Czy leasingobiorcy wystarczy polisa AC?

PYTANIE:

W przypadku utraty lub zniszczenia pojazdu w leasingu, umowa leasingu wygasa, ale jak jest z rozliczeniem z firmą leasingową?

 

ODPOWIEDŹ:

W przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia  leasingowanego samochodu:

  1. Umowa leasingu (w skrócie UL) wygasa i klient traci możliwość korzystania z pojazdu. 
  2. Firma leasingowa dokonuje rozliczenia UL z klientem.

Rozliczenie UL w przypadku przedterminowego jej zakończenia

Jak zatem rozliczana jest umowa leasingu (UL) w takich przypadkach?

Odpowiedź na powyższe pytanie zazwyczaj znajdziemy w dokumencie pt. Ogóle Warunki Umów Leasingu (w skrócie OWUL) stanowiącego integralną część umowy leasingu.

Kluczową wartością dla rozliczenia UL przez firmę leasingową jest tzw. suma zdyskontowanych czynszów leasingowych, wg harmonogramu płatności załączonego do UL.

Dyskonto

Tu warto zatrzymać się na chwilę i wyjaśnić czym jest dyskonto oraz operacja dyskontowania.

Najprościej mówiąc dyskontowanie to urealnienie do wartości na chwilę obecną, kwot płatności, do których uprawnieni będziemy w przyszłości. Zasadność dyskontowania wynika z założenia, że nominalna kwota pieniężna dzisiaj jest warta więcej, niż taka sama nominalna kwota pieniężna, którą mamy otrzymać dopiero kiedyś w przyszłości.

Skąd takie założenie? Posłużmy się następującym przykładem:

Jeśli posiadamy dzisiaj 100zł, to moglibyśmy zdeponować je na lokacie i po upływie okresu lokalu otrzymać nasze 100zł oraz dodatkowo jeszcze odsetki.  Jeśli założymy taką lokatę np. na rok a oprocentowanie zostanie ustalone np. na 2% rocznie, to za rok nasze dzisiejsze 100zł będzie warte już 102zł.

102zł za rok = 100zł dzisiaj + odsetki = 100 zł dzisiaj + (100zł dzisiaj x 2%) = 100zł dzisiaj x (100%+2%)

W uproszczeniu:

102zł za rok =  100zł dzisiaj x(100%+2%)

Operacja dyskontowania jest operacją odwrotną do opisanej powyżej. Dyskontowania dokonamy przekształcając powyższe równanie (ustalimy jaka jest dzisiejsza wartość wypłaty z lokaty, którą mamy otrzymać za rok):

102zł za rok / (100%+2%) = 100zł dzisiaj

Co odpowiada intuicji: 102zł które mamy otrzymać z lokaty za rok, dzisiaj warte jest mniej, bo jedynie 100zł.

Inaczej mówiąc zdyskontowana na dzisiaj wartość kwoty 102zł którą mamy otrzymać za rok z lokaty o oprocentowaniu rocznym równy 2% wynosi  100zł. Roczna stopa dyskonta w powyższym przykładzie to oprocentowanie lokaty (2%).

W podobny sposób możemy wyznaczyć wartość dzisiejszą każdej z rat leasingowych zaplanowanych w kolejnych okresach w przyszłości wg harmonogramu płatności załączonego do UL.

 

Wartość rozliczeniowa UL to ustalona na moment wygaśnięcia umowy, suma zdyskontowanych rat leasingowych, które nie zostaną już zapłacone zgodnie z harmonogramem (umowa wygasła, a więc zaplanowane w harmonogramie płatności nie zostaną zrealizowanie).

Rozliczenie leasingu zakończonego przed upływem okresu na jaki została zawarta UL z powodu utraty lub całkowitego zniszczenia auta wygląda następująco:

  1. firma leasingowa wylicza wartość rozliczeniową UL,
  2. wyżej określoną wartość firma porównuje z odszkodowaniem, jakie uzyskała od ubezpieczyciela,
  3. jeśli odszkodowanie jest większe od tak obliczonej kwoty, to klient może wystąpić o zwrot różnicy od firmy leasingowej,
  4. jeśli natomiast odszkodowanie wypłacone z polisy jest mniejsze od obliczonej kwoty, to brakującą różnicę musi dopłacić klient.

Wartość rynkowa auta, a wartość rozliczeniowa UL i dlaczego to ważne dla leasingobiorcy. 

Wartość rynkowa nowego auta w pierwszych latach jego eksploatacji spada dużo szybciej, niż w kolejnych. Według badań Eurotax Glass Polska wartość rynkowa nowego samochodupo pierwszych 3 latach użytkowania jest o 45-75% niższa od ceny jego zakupu. W kolejnych latach spadek wartości wynosi już tylko od 10 do 15% rocznie.

Wartość rynkowa auta jest ważnym parametrem przy rozliczeniu umowy leasingu gdyż odszkodowania z polisy AC jest ograniczone do tej wartości. Inaczej mówiąc niezależnie od sumy ubezpieczenia na jaka opiewała polisa ubezpieczyciel zastrzega że wypłata nie przekroczy wartości rynkowej auta na moment powstania szkody.

Okazuje się też, że w niektórych przypadkach wartość rozliczeniowa UL może być wyższa niż wartość rynkowa auta. Czasami sytuacja taka może trwać nawet przez znaczącą część okresu leasingu. W szczególności dzieje się tak w przypadku leasingu aut nowych albo w przypadku UL o niskiej wstępnej opłacie leasingowej.

Średni spadek wartości auta w kolejnych latach eksploatacji (linia niebieska) oraz zmiana wartości rozliczeniowej przykładowej pięcioletniej UL (linia żółta) zobrazowane są na wykresie :

 GAP1

 

 

 

 

 

 

 

 Widać że w tym przypadku wartość rozliczeniowa UL jest większa od wartości rynkowej auta przez większą część trwania UL. Wartości te zrównują się dopiero w czwartym roku trwania umowy.

To ważna informacja, gdyż jak już wspomnieliśmy odszkodowania wypłacane z ubezpieczenia komunikacyjnego są zazwyczaj ograniczone do wartości rynkowej zniszczonego/utraconego samochodu. Jeśli wartość odszkodowania z polisy komunikacyjnej nie pokryje wartości rozliczeniowej UL to klient, który właśnie utracił możliwość korzystania z samochodu, zostanie obciążony dodatkową opłatą.

Jak zyskać spokojny sen i nie martwić się utratą auta w leasingu.

Jednak jest też dobra wiadomość- ponieważ rynek nie znosi próżni, to oczywiście istnieje też sposób na to, aby zabezpieczyć się przed opisaną wyżej sytuacją (kiedy klient po utracie lub całkowitym zniszczeniu auta jest zobowiązany uiścić dodatkową opłatę).

Dodatkowe ubezpieczenie, które zapewni środki na pokrycie dodatkowej opłaty to tzw. GAP (Guaranteed Asset Protection, czyli Gwarantowana Ochrona Wartości Majątku albo Guaranteed Auto Protection – Gwarantowana Ochrona Wartości Auta).

Ubezpieczenie GAP oferowane jest w kilku podstawowych wariantach tzn.:

GAP finansowy – zapewnia wypłatę świadczenia dokładnie w wysokości równej ewentualnej opłacie, jaką klient mógłby zostać obciążony przez firmę leasingową (tzn. w kwocie różnicy pomiędzy wartością rozliczeniową UL, a wartością rynkową auta). Na wykresie wartość świadczenia z GAP to odległość pomiędzy czerwoną linią (wartość rozliczeniowa UL), a niebieską linią (wartość rynkowa auta), o ile tylko wartość rozliczeniowa UL jest wyższa od ceny rynkowej auta.

GAP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAP fakturowy – to najbardziej komfortowa wersja tego ubezpieczenia. Zapewnia wypłatę świadczenia w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy ceną nowego auta (wg faktury zakupu), a wartością odszkodowania otrzymanego z polisy komunikacyjnej (wartością rynkową auta). Na wykresie wartość świadczenia z GAP to odległość pomiędzy czerwoną linią (cena zakupu), a niebieską linią (wartość rynkowa auta)

GAP3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAP indeksowy – zapewnia wypłatę świadczenia określonego jako ustalony procent wartości rynkowej samochodu (maksymalnie 20%). Na wykresie wartość świadczenia z GAP to odległość pomiędzy czerwoną linią (wartość indeksowa = wartość rynkowa auta powiększona o ustalony procent), a niebieską linią (wartość rynkowa auta)

GAP4 

Podsumowanie

W przypadku utraty lub zniszczenia pojazdu w leasingu, umowa leasingu wygasa, a rozliczenie firmą leasingową może pociągnąć za sobą konieczność poniesienia dodatkowych opłat przez klienta, który stracił możliwość korzystania z pojazdu.

W takiej sytuacji ubezpieczenie GAP pozwala na uzyskanie świadczenia, które zapewni klientowi, co najmniej komfortowe rozliczenie UL. Dzięki wypłacie świadczenia z GAP, klient uzyska środki które pokryją opłatę jaką został obciążony przez firmę leasingową.

W niektórych przypadkach (np. GAP fakturowy) wartość świadczenia może przekraczać wartość opłaty którą został obciążony klient. Wtedy, po rozliczeniu z firmą leasingową, klient może przeznaczyć nadwyżkę na pokrycie wkładu własnego dla kolejnej umowy leasingu innego samochodu, lub jeśli będzie ona odpowiednio wysoka, może ja wykorzystać aby zakupić inne auto.

 


jacek ulowski2     Jacek Ulowski Dyrektor Oddziału

     GO-leasing Oddział - Region Centralny

      ☎ 883 699 122

      e-mail: jacek.ulowski@go-leasing.pl

      źródło: link

Tagi: ubezpieczenie ac leasingowanego samochodu

Data publikacji: 16/06/2016

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

81

zła odpowiedź

64

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

668 453 452

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce