twitter
facebook

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury naprawy samochodu?

PYTANIE

Mamy samochód kupiony w kredycie. Samochód spowodował szkodę i uległ uszkodzeniu. Firma dokonująca naprawy wystawiła fakturę na naszą firmę. Samochód posiada ubezpieczenie AC i OC. Szkodę zgłoszono do firmy ubezpieczeniowej, która przyznała odszkodowanie w wysokości kwoty brutto faktury, powiadamiając nas pismem, do którego dołączono kserokopię faktury. Oryginał faktury przekazano do firmy ubezpieczeniowej. Kwota odszkodowania zostanie przelana na rachunek bankowy serwisu, zgodnie z upoważnieniem przekazanym przez naszą firmę.

Czy możemy odliczyć VAT z tej faktury?

ODPOWIEDŹ

Pomimo otrzymania odszkodowania w kwocie brutto mają Państwa prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze naprawy powypadkowej opisanego samochodu,  z uwzględnieniem ewentualnego limitu kwoty odliczenia w wysokości 50%.

Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 17 maja 2007 r.,  orzekł, iż odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę VAT w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym, jeżeli ubezpieczony jest czynnym podatnikiem VAT, wówczas niezależnie od tego, czy szkoda likwidowana jest z polisy OC, czy też AC, odszkodowanie obejmujące koszty naprawy pojazdu powinno być wypłacone w kwocie netto, gdyż poszkodowany ma prawną możliwość odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia naprawy.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług , przez świadczenie usług, co do zasady, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy.

Wypłata odszkodowania nie może być uznana za świadczenie usług w zamian za wynagrodzenie,  ponieważ nie występuje w tym przypadku określone świadczenie, a tym samym konkretny beneficjent tego świadczenia. Odszkodowanie nie stanowi odpłatności za skonkretyzowane świadczenie. W przypadku odszkodowania brak jest symetrii pomiędzy świadczeniem a wynagrodzeniem.

Odszkodowanie w postaci wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za poniesioną szkodę nie jest także towarem w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem nie stanowi dostawy.

W związku z tym, że odszkodowanie nie stanowi formy zapłaty za jakiekolwiek świadczenie na rzecz ubezpieczyciela, a stanowi jedynie naprawienie szkody i pokrycie strat, wówczas ze względu na brak świadczenia na rzecz wypłacającego odszkodowanie, nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Tym samym, otrzymanie odszkodowania w kwocie brutto nie rodzi w firmie żadnych skutków w podatku od towarów i usług.

Z drugiej strony, pomimo otrzymania odszkodowania w kwocie brutto mają Państwa prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze naprawy powypadkowej opisanego samochodu z uwzględnieniem ewentualnego limitu kwoty odliczenia w wysokości 50%.

Data publikacji: 10/05/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

1277

zła odpowiedź

43

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce