twitter
facebook

Czy można zaliczyć do kosztów montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym będącym w leasingu operacyjnym?

Podatnik używa do celów prowadzenia działalności gospodarczej samochód osobowy w leasingu operacyjnym. W styczniu do samochodu zamontowano instalację gazową, wartość tej instalacji to 3700 zł netto.

Czy taka inwestycja będzie kosztem uzyskania w 100%?

Czy ze względu na swoją wartość instalacja powinna trafić do wykazu środków trwałych i zostać zamortyzowana?

Czy części, naprawy o mniejszych wartościach będą stanowiły koszt uzyskania, jeśli samochód osobowy używany jest na podstawie leasingu operacyjnego?

Odpowiedź

Wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego używanego w ramach leasingu operacyjnego mogą co do zasady stanowić koszty uzyskania przychodów. Trzeba pamiętać o ograniczeniach w zaliczaniu do kosztów wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego. Moim zdaniem, wspomnianą w pytaniu instalację gazową o wartości powyżej 3500 zł należałoby potraktować jako inwestycję w obcym środku trwałym.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 22a ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., amortyzacji podlegają m.in., niezależnie od przewidywanego okresu używania:

1) przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych,

2) składniki majątku niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników, jeśli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

A zatem, w przypadku używania składnika majątku w ramach leasingu operacyjnego, składnik ten podlega amortyzowaniu przez właściciela, czyli finansującego. Korzystający zaś może zaliczać do kosztów podatkowych m.in. koszty eksploatacji przedmiotu takiego leasingu. Przy czym, w odniesieniu do samochodu osobowego przepisy przewidują ograniczenia w zaliczaniu do kosztów niektórych wydatków związanych z takim samochodem – limitowaniu podlegają bowiem odpisy amortyzacyjne i koszty ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o wspomnianą w pytaniu instalację gazową o wartości powyżej 3500 zł, z uwagi na to, że samochód nie stanowi własności korzystającego, moim zdaniem należy potraktować te wydatki jako inwestycję w obcym środku trwałym. Podlega ona amortyzacji według stawki 10%.

Sławomir Liżewski

Prawnik, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, publicysta prawniczy, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

Data publikacji: 17/02/2013

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

547

zła odpowiedź

74

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

668 453 452

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce