twitter
facebook

Czy można dokonać amortyzacji jednorazowej samochodu wykupionego z leasingu?

PYTANIE

W kwietniu 2014 r. osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy. Pojazd był zaliczany do pojazdów osobowych (w myśl  art. 5a pkt 19a czyli ładowność do 3,5t, konstrukcyjne przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób),ale w myśl art. 86a ust. 3 pkt 1a VAT zaliczany był jako inny pojazd samochodowy. Samochód od początku trwania umowy był wykorzystywany wyłączne na potrzeby działalności gospodarczej, a fakt ten został potwierdzony w urzędzie skarbowym przez złożenie VAT-26 oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

Czy w związku z powyższym można zastosować art. 5a pkt 19a lit. d u.p.d.o.f. (nie zalicza się do samochodów osobowych pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług), a tym samym dokonać jednorazowej amortyzacji wykupionego samochodu?

ODPOWIEDŹ

Specjalne traktowanie na gruncie VAT i PIT dotyczy tylko dwóch kategorii pojazdów - typu samochód pogrzebowy i bankowóz.

Nie ma przeszkód, by samochód wykupiony z leasingu operacyjnego jednorazowo amortyzować zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych -  jest to bowiem nowo nabyty składnik majątku (środek trwały).

Niemniej jednak problematyczna jest klasyfikacja takiego pojazdu - jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimispodlegają bowiem jedynie pojazdy inne niż samochody osobowe. Samochodem osobowym nie jest przy tym m.in. pojazd samochodowy określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz. 710 ze zm.) - dalej u.p.t.u. Przepisy te zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Obejmuje ono jednak tylko samochód pogrzebowy i bankowóz (wyłącznie typu A i B), jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony. W efekcie w stosunku do wskazanego w pytaniu samochodu można zastosować art. 5a pkt 19a lit. d u.p.d.o.f. pod warunkiem, że wskazany w pytaniu pojazd należy do jednej z tych kategorii.

Zakładając jednak, że jest to zwykły samochód ciężarowy (a podatkowo osobowy) to nie będzie możliwe zastosowanie jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Jednorazowa amortyzacja będzie więc możliwa tylko wówczas, gdy cena wykupu pojazdu nie przekroczyła 3500 zł.

Data publikacji: 02/03/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

1478

zła odpowiedź

29

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce