twitter
facebook

Czy podatnik powinien naliczyć VAT od otrzymania vouchera?

PYTANIE

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. W 2015 r. wziął w leasing samochód osobowy, który został mu dostarczony po wyznaczonym w umowie terminie, w związku z czym podatnik otrzymał voucher jako rekompensatę za opóźnienie w dostawie. Voucher opiewa na kwotę 3690 zł i został wystawiony z datą 12.04.2017-11.04.2019 r., okres ważności to 1 rok. Voucher jest jednorazowy. Podatnik w lipcu 2017 r. otrzymał od dilera fakturę za usługę wymiany i naprawy części samochodowych oraz częściowe rozliczenie vouchera. W rezultacie faktura w 1 pozycji miała wykazany voucher z kwotami ze znakiem minus netto -968,07 zł, VAT 23% -222,66 zł, brutto -1190,73 zł. W kolejnych pozycjach ujęta została usługa wymiany i naprawy części w kwotach; netto 698,09 zł, VAT 23% 222,66zł i brutto 1190,75 zł. Podatnik więcej nie wykorzysta vouchera, teraz wykorzystana kwota nie opiewa na całą wartość vouchera. Czy powinien naliczyć VAT od otrzymania vouchera?

ODPOWIEDŹ

Czynność nieodpłatnego przekazania vouchera nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Podatnik nie ma więc obowiązku naliczania VAT z tytułu otrzymania vouchera.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast przez świadczenie usług - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "bon" lub "voucher". Niemniej jednak należy wskazać, że sam bon lub voucher stanowi dokument uprawniający do nabycia określonego świadczenia - wskazanego towaru lub korzystania z usługi. Voucher nie mieści się zatem w definicji towaru określonej w przepisach. Spełnia funkcję środka płatniczego, uprawniającego do zapłaty za określone towary lub usługi oferowane przez sprzedawcę. Stanowi zatem jedynie rodzaj "pieniądza" (innego niż pieniądz ekwiwalentu wartości), upoważniającego do odbioru świadczenia, a więc do zakupu określonych usług/towarów. W konsekwencji, czynności odpłatnego przekazania voucherów nabywcom nie można utożsamiać z świadczeniem usług/dostawą towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji wydania vouchera nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością. Jak wynika bowiem z pytania, voucher uprawnia do nabycia wybranej usługi przez podmiot go posiadający.

A zatem, czynność nieodpłatnego przekazania vouchera nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem jak wykazano powyżej, nie będzie mieścić się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Dopiero w momencie realizacji vouchera pojawi się obowiązek podatkowy w zakresie czynności sprzedaży na rzecz podmiotu, który finalnie jest dysponentem vouchera.

Data publikacji: 21/10/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

99

zła odpowiedź

29

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce