twitter
facebook

Dodatkowe wynagrodzenie za paliwo dla zleceniobiorcy uwzględnione w podstawie opodatkowania

PYTANIE

Z pytaniem do organu podatkowego wystąpił przedsiębiorca zarządzający grupą handlowców sprzedających usługi telekomunikacyjne. Nadzorował on ich pracę i często jeździł z nimi do klientów. W związku z tym operator telekomunikacyjny, na którego zlecenie działał, zaoferował mu ryczałt paliwowy w wysokości 600 zł miesięcznie. Nie przekazał go w gotówce, tylko w formie karty zakupowej. Przedsiębiorca mógł ją wykorzystać tylko do zakupu paliwa na niektórych stacjach. Przedsiębiorca miał wątpliwości, czy postępuje prawidłowo, uwzględniając ryczałt w podstawie opodatkowania VAT jako składnik ceny za świadczone przez siebie usługi. Rozliczał podatek od całej kwoty, niezależnie od tego, ile faktycznie wykorzystał ryczałtu. W rezultacie wystąpił z zapytaniem do organu podatkowego: czy podatku nie powinna rozliczać tylko stacja oraz, ewentualnie, operator telekomunikacyjny?

ODPOWIEDŹ

Ryczałt na zakup benzyny, który świadczący usługę otrzymuje od swojego kontrahenta, powinien powiększyć podstawę opodatkowania wykonanej usługi i zostać opodatkowany VAT. Podstawą opodatkowania jest bowiem wszystko, co stanowi zapłatę, którą zleceniobiorca otrzyma od swojego kontrahenta, pomniejszone o kwotę VAT. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 czerwca 2014 r. (sygn. ILPP2/443-241/14-6/MN), której fragment prezentujemy poniżej.

UZASADNIENIE

Stanowisko organu podatkowego: (...) w ocenie tut. Organu, wydatki na zakup paliwa ponoszone są przez Wnioskodawcę w celu prawidłowego wykonania usług zleconych przez Zleceniodawcę i bez ich poniesienia nie byłoby możliwe wykonanie tych usług. Przykładowo, jeśli przedmiotem usługi jest udawanie się wraz z handlowcami na tzw. tereny sprzedażowe i do klientów własnym samochodem na koszt własny, to oczywistym jest, że Wnioskodawca musi ponieść koszty dojazdu, a zatem koszty przejazdu (paliwa) są elementem kosztów wykonania usługi głównej, stanowią więc element kalkulacyjny jej ceny.

Tym samym, jak wynika z opisu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawcę – kwota ryczałtu na zakup paliwa otrzymywana przez Wnioskodawcę co miesiąc, w wysokości 600 zł, w związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami na rzecz Zleceniodawcy, stanowi (obok wynagrodzenia stałego i premii sprzedażowej) element wynagrodzenia z tytułu świadczenia przedmiotowych usług zarządzania grupą sprzedażową – co zresztą wynika także z umowy łączącej Wnioskodawcę ze Zleceniodawcą.

W konsekwencji stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla świadczenia Wnioskodawcy, polegającego na zarządzaniu grupą sprzedażową na rzecz Zleceniodawcy jest – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy – wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od Zleceniodawcy z tego tytułu, pomniejszone o kwotę podatku VAT.

Tym samym, Wnioskodawca – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy – jest więc zobowiązany uwzględnić dodatkowe wynagrodzenie w postaci ryczałtu na zakup paliwa w podstawie opodatkowania świadczonych na rzecz Zleceniodawcy usług.

Reasumując, kwota dodatkowego wynagrodzenia w postaci ryczałtu na zakup paliwa stanowi element wynagrodzenia otrzymywanego od Zleceniodawcy z tytułu świadczenia na jego rzecz usług zarządzania grupą sprzedażową i winna być uwzględniona w podstawie opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług, co skutkuje obowiązkiem odprowadzenia podatku należnego z tego tytułu. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest, że Wnioskodawca otrzymaną kwotę w wysokości 600 zł może przeznaczyć jedynie na zakup paliwa na wybranych przez Zleceniodawcę stacjach, bowiem wynagrodzenie za świadczenie usług nie musi być wypłacane w formie pieniężnej, ale także w każdej innej formie uzgodnionej przez strony umowy.

Źródło: infor oprac. Magdalena Miklewska 

Tagi: Dodatkowe wynagrodzenie za paliwo dla zleceniobiorcy uwzględnione w podstawie opodatkowania

Data publikacji: 25/03/2016

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

110

zła odpowiedź

90

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

668 453 452

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce