twitter
facebook

Jak potraktować nakłady na leasingowaną przyczepę?

PYTANIE

Firma leasinguje przyczepę tabbert rossini, która będzie służyć do wynajmu krótkoterminowego. W pierwszym miesiącu nabyto różne wyposażenie przyczepy na łączną kwotę o 15.000 zł w tym wyposażenie kuchenne, bagażniki rowerowe itp., których cena jednostkowa nie przekraczała 3.500 zł. Dodatkowo nabyto rozetę do zamontowania na przyczepie oraz dokupiono napęd przyczepy do automatycznego parkowania (po odpięciu od samochodu). Każde z wyżej wymienionych pozycji kosztowało około 5.000 zł.

Czy rozeta i napęd powinny być przyjęte na środki trwałe i amortyzowane jako inwestycja w obcym środku trwałym?

Jakie należało by przyjąć stawki amortyzacji/na podstawie której grupy środków trwałych należało by ustalić wysokość amortyzacji?

ODPOWIEDŹ

Rozeta i napęd powinny być potraktowane jako inwestycja w obcym środku trwałym. Amortyzacja powinna wynosić co najmniej 30 miesięcy.

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -  amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty

 

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi.

Niezależnie od powyższego oraz od przewidywanego okresu używania, amortyzacji podlegają także przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Z oczywistych względów w tym przypadku nie obowiązuje zasada kompletności przewidziana dla zwykłych środków trwałych. Inwestycja w obcym środku trwałym musi jednak być przyjęta do używania, a tym samym musi być zdatna do użytku.

Ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć przez inwestycję w obcym środku trwałym. Całokształt regulacji wskazuje jednak, że za inwestycję taką należy uznać taki zakres prac, które w przypadku własnego środka trwałego prowadziłyby do jego ulepszenia.

Środki trwałe mogą ulec ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Zatem środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Przyczepa kempingowa w leasingu stanowi własność finansującego. Tym samym nakłady na taką przyczepę stanowią inwestycję w obcym środku trwałym. W przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych będących ruchomościami amortyzacji dokonuje się tak, jak w przypadku używanych środków trwałych, a więc w przypadku przyczepy amortyzacja powinna trwać co najmniej 30 miesięcy.

Uwagi:

Wyposażenie przyczepy może być zaliczane do kosztów uzyskania, jeżeli jego wartość nie przekracza 3.500 zł, a wyposażenie to nie stanowi części składowej przyczepy. Podkreślenia wymaga, że przedmioty połączone jedynie dla przemijającego użytku nie stanowią części składowej - dotyczy to np. bagażnika rowerowego i wyposażenia kuchennego.

Data publikacji: 29/06/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

266

zła odpowiedź

29

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce