twitter
facebook

Jak prawidłowo rozliczyć ubezpieczenie samochodu w leasingu o wartości pow. 20.000 euro?

Przedsiębiorca wziął w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości powyżej 20.000 EUR. Ubezpieczenie auta zostało ujęte przez leasingodawcę w ratach leasingowych (ubezpieczenie od II 2013 do II 2014 a kwota ubezpieczenia rozbita na cały okres leasingu, tj. 35 rat). Na fakturze jest podana tylko łączna kwota raty leasingowej bez rozbicia na kapitał, odsetki i ubezpieczenie.

Jak prawidłowo podatkowo rozliczyć kwotę ubezpieczenia mając na uwadze, że wartość samochodu przekracza 20.000 euro?

Jak postąpić, gdy sami ubezpieczamy i ponosimy koszt ubezpieczenia?

Odpowiedź

Jeżeli kwota ubezpieczenia jest elementem czynszu leasingowego (czyli jest opodatkowane VAT według stawki 23% zgodnie z uchwałą NSA) to jego wartość nie podlega wyłączeniu z kosztów podatkowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., do kosztów podatkowych nie zalicza się składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO, przeliczona na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Jak zatem widać ustawodawca podatkowy wyraźnie wskazał, iż nie jest kosztem podatkowym część wydatków ponoszonych w związku z ubezpieczeniem samochodu, którego wartość przekracza równowartość 20.000 euro.

Jednak z treści pytania wynika, że opłata ponoszona w związku z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu jest częścią kalkulacyjną opłat leasingowych (czyli jest opodatkowane VAT według stawki 23% zgodnie z uchwałą NSA). Skoro bowiem pojazd został ubezpieczony przez leasingodawcę, skoro sam finansujący nie wyodrębnia wartości składki z rat leasingowych, moim zdaniem należy przyjąć, iż dla korzystającego opłata taka jest jedynie jednym z elementów kalkulacyjnych raty czynszu leasingowego a nie składką na ubezpieczenie samochodu osobowego. Tymczasem ustawodawca, w art. 16 ust. 1 pkt 49 u.p.d.o.p. wyraźnie nakazuje wyłączyć z kosztów składkę na ubezpieczenie samochodu. Jeżeli więc korzystający nie opłaca składki a ratę czynszu, na która składają się różne elementy kalkulacyjne, to moim zdaniem uzasadnionym jest twierdzenie, że nie powinien pomniejszać takiej raty o część jednego z elementów kalkulacyjnych. W konsekwencji cała rata (na zasadzie ogólnej, czyli po pomniejszeniu o VAT podlegający rozliczeniu) będzie kosztem podatkowym.

Uwagi

Jeżeli korzystający sam ubezpiecza pojazd, wówczas stosuje wobec opłaconych składek ograniczenie zapisane w art. 16 ust. 1 pkt 49 u.p.d.o.p. o którym mowa powyżej.

 

Radosław Kowalski
Prawnik, doradca podatkowy.

Data publikacji: 24/02/2013

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

1676

zła odpowiedź

87

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

668 453 452

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce