twitter
facebook

Jak rozliczyć odszkodowanie uzyskane za dostarczenie samochodu niezgodnego ze specyfikacją?

PYTANIE

Przedsiębiorca złożył zamówienie na samochód w określonej specyfikacji. Po długim okresie oczekiwania samochód został przekazany w drodze zawartej umowy leasingu operacyjnego. Po pewnym czasie okazało się, że pojazd nie spełnia warunków określonych w specyfikacji określonej w zamówieniu. W drodze negocjacji z dostawcą samochodu uzgodniono, że dostawca przedmiotu leasingu przejmie na siebie leasing pojazdu niezgodnego ze specyfikacją oraz, w ramach odszkodowania, uiści korzystającemu określoną kwotę.

Czy ta kwota, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może zostać zakwalifikowana jako wynagrodzenie z tytułu cesji umowy leasingu czy jako odszkodowanie z tytułu dostawy pojazdu niezgodnego z przeznaczeniem?

Dostawca pojazdu żąda od korzystającego wystawienia noty obciążeniowej, a nie faktury.

Czy takie postępowanie jest właściwe?

ODPOWIEDŹ

Nie można uznać odszkodowania za odpłatność za cesję, co innego jest bowiem ekwiwalentem otrzymywanym w tych sytuacjach.

Dostawca pojazdu jest osobą trzecią w stosunku do korzystającego i finansującego leasing, nie jest stroną tej umowy. Wypłacana przez niego kwota stanowi zaś odszkodowanie, a więc naprawienie korzystającemu szkody wynikającej z dostarczenia niewłaściwego pojazdu, zawinionego przez dostawcę. Nie można, skoro strony ustaliły odszkodowawczy charakter wypłaconej kwoty, przyjmować, że jest to wynagrodzenie z tytułu cesji umowy leasingu. Całkowicie zmieniałoby to to bowiem treść przyjętego porozumienia, co więcej dostawca wciąż pozostawałby zobowiązany do naprawienia szkody. Słusznie zatem dostawca domaga się udokumentowania odszkodowania notą obciążeniową, niezawierającą VAT.

Przekazywana przez dostawcę kwota nie może przy tym być uznana za odpłatność za cesję w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - to nie finansujący dokonuje bowiem tej wypłaty.

Niemniej jednak kwota odszkodowania otrzymana przez korzystającego i tak będzie stanowiła jego przychód z działalności gospodarczej.

Przekazanie pojazdu nowemu korzystającemu (dostawcy samochodu) należy traktować jak zawarcie nowej umowy między finansującym, a dostawcą samochodu. Takie porozumienie może zostać zawarte w oparciu o zasadę swobody umów. Oczywiście będzie miało charakter trójstronny, bowiem wiąże się z rozwiązaniem pierwotnej umowy leasingu wadliwego pojazdu, ewentualnie z jej nieodpłatną cesją. Proszę zauważyć, że jest to porozumienie korzystne dla wszystkich stron, konsekwencją wadliwości pojazdu mogło być bowiem odstąpienie przez finansującego od umowy z dostawcą pojazdu i wygaśnięcie umowy leasingu.

Data publikacji: 11/08/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

550

zła odpowiedź

37

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce