twitter
facebook

Czy można jednorazowo zaliczyć w koszty leasing samochodu dostawczego?

Prowadzę działalność gospodarczą, w której będę wykorzystywał samochód dostawczy wzięty na podstawie umowy leasingu finansowego.

Czy mogę jednorazowo wpisać kwotę zakupu 39.000 zł w koszty działalności, jeżeli jest to samochód ciężarowy?

Odpowiedź

Jeśli podmiot jest małym podatnikiem, albo podatnikiem rozpoczynającym działalność, to wówczas może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wziętego w leasing finansowy samochodu ciężarowego.

Uzasadnienie

Jest to leasing finansowy. A zatem przedmiotowy samochód jest środkiem trwałym leasingodawcy, oczywiście jeśli jest wykorzystywany na potrzeby działalności. Wynika to z przepisu art. 22a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f., zgodnie z którym środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są m.in. środki transportu niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1 u.p.d.o.f., zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a u.p.d.o.f. odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Pytanie dotyczy możliwości "jednorazowego wpisania kwoty zakupu 39.000 zł w koszty działalności". Zakładam, że chodzi tutaj o możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji.

Przepis art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f. stanowi, że podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przepisy powyższe nie ograniczają swego zastosowania wyłącznie do własnych środków trwałych podatnika. Jednorazowo mogą być zamortyzowane także środki trwałe, które są przez podatnika używane na podstawie umowy leasingu finansowego. Z jednorazowej amortyzacji są wyłączone samochody osobowe.

Jeśli zatem:

1) są Państwo małym podatnikiem oraz

2) wartość odpisu amortyzacyjnego od samochodu i wcześniej dokonanych w b.roku jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie przekracza równowartości 50.000 euro

- będzie można dokonać jednorazowego odpisu kwoty zakupu (odpisu amortyzacyjnego) w koszty uzyskania przychodów.

Należałoby zatem wprowadzić ten samochód do ewidencji środków trwałych, dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego i zaliczyć ten odpis do kosztów.

Uwagi

Niekiedy zgłaszane są wątpliwości co do tego, czy podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu towarowego (a może taka właśnie działalność jest prowadzona przez Państwa) mogą korzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, ze względu na przepisy o pomocy publicznej i pomocy de minimis. Moim zdaniem nie jest to wyłączone, gdyż pomoc publiczna (w ramach zasady de minimis) nie może być udzielona podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu towarowego na zakup środków transportu; tutaj zaś pomoc nie jest pomocą w zakupie tych środków, lecz ma na celu ich szybsze rozliczenie w kosztach.

Adam Bartosiewicz

Doktor nauk prawnych. Doradca podatkowy. Wspólnik i członek zarządu EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k.

Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy, monografii, glos i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego. Jego publikacje cytowane są w ponad tysiącu orzeczeń sądów administracyjnych. Jest autorem opinii prawnych na potrzeby Parlamentu Europejskiego.

Tagi: leasing samochodu dostawczego, leasing, firma leasingowa, leasing samochodu dostawczego, najlepszy leasing samochodu dostawczego, tani leasing samochodu dostawczego

Data publikacji: 19/06/2013

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

1333

zła odpowiedź

75

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

668 453 452

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce