twitter
facebook

Split payment – kto i kiedy musi korzystać z MPP?

Bilon

Split payment powstał w celu uszczelnienia systemu podatkowego oraz zwiększenia stabilności działalności gospodarczych. Od 2019 r. ma charakter obowiązkowy w przypadku faktur za określone produkty i usługi. Płatność w formie split payment jest na szczęście bardzo łatwa. Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach, aby np. uniknąć sankcji podatkowych.

Nawigacja:

Split payment – co to jest?

Split payment to inaczej mechanizm podzielonej płatności (MPP). Polega na rozdzieleniu kwoty brutto na dwie części przy płatnościach formami elektronicznymi (przelewem internetowym). Wartość netto transakcji trafia na konto sprzedawcy towarów lub usług, a kwota podatku na dedykowany rachunek VAT. 

Split payment grafika

Głównym celem tego rozwiązania jest uszczelnienie systemu podatkowego, zwiększenie dochodów budżetu państwa i wyeliminowanie wyłudzeń. Z drugiej strony zapewnia lepszą stabilność prowadzonego biznesu i bezpieczeństwo w kontekście podatkowym. Dzięki niemu można także łatwiej otrzymać zwrot podatku.

Aby móc korzystać ze split payment, należy posiadać wcześniej wspomniany rachunek VAT, utworzony przez daną instytucję finansową. Zgromadzone na nim środki z MPP mogą być przeznaczone na uregulowanie podatku VAT, zapłatę kontrahentowi w części kwoty VAT lub wypłacone na rachunek podatnika za zgodą naczelnika US.

Kto musi używać MPP i od jakiej kwoty jest obowiązkowy?

Mechanizm split payment wszedł w życie 1 lipca 2018 roku. Choć początkowo był dobrowolny, stał się obowiązkiem przedsiębiorców od 1 listopada 2019 roku. Z MPP należy skorzystać, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • wartość brutto na danej fakturze jest wyższa niż 15 000 zł;

 • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT (vatowcami);

 • faktura jest dowodem na sprzedaż towaru lub spełnienia świadczenia usług określonych w załączniku 15 do ustawy o VAT.

Jeśli faktura nawet w niewielkim stopniu dokumentuje dostawę towaru lub świadczenie usług z załącznika nr 15 (np. świadczy o tym tylko jedna pozycja w dokumencie), nadal należy zastosować mechanizm podzielonej płatności do rozliczeń. Wtedy podatnik ma jednak prawo do wyboru. Może objąć MPP całość faktury lub tylko część dotyczącą obowiązku split payment).

Dostawca wystawiający fakturę split payment musi zawrzeć na niej dopisek pt. „mechanizm podzielonej płatności”. Dzięki temu kupujący wie, że konkretna pozycja lub cały dokument finansowy dotyczy towarów/usług objętych MPP.

Co w przypadku, gdy nabywca otrzyma fakturę z taką adnotacją, a jej wartość jest niższa bądź równa 15 000 zł? Dla takich transakcji zastosowanie MPP nie jest obowiązkowe. Kupujący może wtedy samodzielnie zdecydować, który dokument finansowy zostanie opłacony wedle zasad split payment.

Załącznik nr 15 (split payment) do ustawy o podatku VAT

Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105A ust. 1, art. 106E ust. 1 PKT 18A, art. 108a ust. 1A oraz art. 108e Ustawy określa w szczegółowy sposób, jakie towary i usługi muszą zostać rozliczone przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Lista obejmuje 150 pozycji. Ministerstwo Finansów w szczególności wyróżnia płatność m.in. za:

 • paliwo

 • stal, wyroby stalowe

 • metale szlachetne i nieszlachetne

 • tablety, smartfony, konsole

 • usługi budowlane

 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,

 • węgiel i produkty węglowe.

Warto zaznaczyć, że we wspomnianym wcześniej zestawieniu nie figuruje leasing. Oznacza to, że nie ma obowiązku rozliczania tej usługi przy użyciu split payment. Z drugiej strony jednak, w załączniku widnieją np. części samochodowe oraz benzyny silnikowe, oleje napędowe czy gazy do napędu silników spalinowych.

Jak zrobić przelew split payment?

Zapłacenie za fakturę oznaczoną jako MPP jest bardzo proste. Bank realizuje przelew z rachunku bieżącego firmy, a rozdzielenie wartości dokumentu finansowego dokonuje się automatycznie. Aby uregulować fakturę w systemie split payment, należy zalogować się systemu bankowości elektronicznej i:

 1. Wybrać typ przelewu (Split Payment).

 2. Wpisać w formularzu kwotę podatku VAT oznaczoną na fakturze, numer identyfikacyjny dostawcy towaru lub usługi np. NIP oraz numer faktury.

Bank pobiera określone wartości proporcjonalnie z rachunku bieżącego i VAT firmy (dokonanie płatności z konta indywidualnego). Jeżeli na koncie podatkowym nie ma wystarczających środków, bank automatycznie wykorzysta środki z rachunku bieżącego do przelania danej kwoty na rachunek VAT.

Przy wykorzystaniu MPP można także dokonywać przelewów zbiorczych. Taka opłata musi jednak odnosić się do wszystkich dokumentów finansowych otrzymanych od danego dostawcy w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. Dla takich przelewów zamiast numeru faktury należy wpisać okres, za który regulowane jest zobowiązanie.

Pro forma i płatność gotówką a split payment

Aby móc zastosować mechanizm podzielonej płatności, konieczne jest posiadanie dokumentu finansowego w formie faktury. Pro forma nie jest nią w rozumieniu ustawy o VAT. Z tego względu przepisy związane z MPP nie znajdują tu zastosowania. Split payment nie jest także dostępny dla płatności gotówką i kartą płatniczą (debetową czy kredytową).

Split payment w walucie obcej – czy to możliwe?

Fakturę VAT można wystawić w walucie obcej. Trzeba jednak pamiętać, że taki dokument musi mieć wyszczególnioną kwotę w przeliczeniu na PLN po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub daty sprzedaży (wcześniejsza jest ważniejsza). Przedsiębiorcy mogą płacić przy użyciu metody podzielonej płatności. Aby to zrobić należy jednak wykonać dwa przelewy:

 1. kwoty netto w walucie obcej na konto dostawcy (standardowy transfer),

 2. kwoty VAT przeliczonej na PLN za pomocą komunikatu przelewu.

W przypadku zlecenia komunikatu przelewu w kwocie opodatkowania należy wskazać rachunek rozliczeniowy dostawcy, typ identyfikatora (np. NIP), wartość podatku w PLN oraz numer faktury VAT.

Sankcje za niestosowanie się do zasad split payment

W przypadku niespełnienia obowiązku płatności za fakturę w formie split payment grożą sankcje. Przedsiębiorca wystawiający dokument finansowy, który nie umieści odpowiedniej adnotacji, ryzykuje nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku należnego przypadającego na towary i usługi z załącznika nr 15 wykazane na fakturze. Trzeba jednak zaznaczyć, że kara nie ma zastosowania, jeśli mimo braku adnotacji nabywca opłaci należność przy użyciu split payment. 

Istnieją jednak wyjątki od tej sankcji. Pierwsze dotyczy podatników będących osobami fizycznymi. Sposobem na uniknięcie odpowiedzialności jest skorzystanie z czynnego żalu. Dodatkowy obowiązek podatkowy nie zostanie także nałożony także w przypadku, gdy podatnik (dostawca lub usługodawca) rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została opłacona z naruszeniem obowiązku zastosowania MPP.

Split payment w 2021 r. – co się zmieniło?

Wraz z początkiem 2021 roku wprowadzono zmiany do przepisów związanych z mechanizmem podzielonej płatności. Nowelizacja objęła m.in. brak konieczności jego stosowania do potrąceń pozakodeksowych (dopuszczalnych na gruncie zasady swobody umów).

Dzięki zmianom możliwe stało się także korzystanie z MPP na konta agencji celnych. Zaktualizowano także katalog podmiotów, które mogą wystąpić o uwolnienie środków z rachunków prowadzonych na potrzeby VAT. Od 2021 są nimi także podmioty, które nie są podatnikiem, te nieposiadające siedziby działalności lub stałego miejsca jej prowadzenia na terenie RP oraz posiadające środki na rachunku VAT.

Tagi: podzielona płatność, podatki, VAT

Data publikacji: 26/08/2021

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

680

zła odpowiedź

694

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce