twitter
facebook

Jak ustalić wartość początkową samochodu wykupionego prywatnie z leasingu dwa lata temu?

PYTANIE

Dwa lata temu wykupiłam z leasingu samochód osobowy. Leasing był księgowany w mojej jednoosobowej działalności gospodarczej, ale wykupu dokonałam jako osoba prywatna, gdyż samochód nie był już wykorzystywany do celów działalności. Teraz chciałabym sprzedać ten samochód, ale ponieważ to drogi samochód to nikt nie chce ode mnie kupić tego samochodu na umowę kupna sprzedaży, zainteresowani chcą fakturę. Chciałabym teraz wciągnąć ten samochód na oświadczenie na firmę i sprzedać z 23% VAT.

Czy mogę ten samochód wycenić po cenie rynkowej i razem ze sprzedażą zaksięgować koszt tego samochodu tak jak księguje w koszty amortyzacje samochodu z oświadczenia?

Jeśli tak, to co w przypadku kiedy rynkowa wartość tego samochodu przewyższa 50.000 euro?

Czy kosztem będzie kwota do 50.000 euro?

Czy w ogóle mogę zaksięgować koszt?

ODPOWIEDŹ

Ponieważ od nabycia samochodu upłynęły jedynie 2 lata, nabywca, nawet jeśli nie zachował umowy czy faktury dokumentującej sprzedaż, ani dowodów zapłaty, powinien zwrócić się do firmy leasingowej o przekazanie kopii takich dokumentów i na ich podstawie określić wartość początkową środka trwałego.

Bowiem jedynie w przypadku braku jakiejkolwiek możliwości udokumentowania wartości nabytego samochodu możliwe jest jej określenie w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika.

Przy sprzedaży samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych, wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej, dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego samochodu.

Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

W wyroku z 24.06.2014 r Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że sięgnięcie po regulację szczegółową jest zasadne wówczas, gdy istnieją ku temu dostateczne racje. Taką przyczyną jest zdaniem NSA np. zakupienie przedmiotu niekompletnego lub niezdatnego do użytku, w znacznym odstępie czasu przed dniem założenia ewidencji, i jego doprowadzenie do stanu kompletności i używalności. Takie czynności związane są z nakładami zwiększającymi wartość zakupionego przedmiotu (środka trwałego). Dopiero wówczas zachodzi sytuacja, że nie można ustalić wartości początkowej środka trwałego przed jego nabyciem.

Każda sytuacja powinna być analizowana indywidualnie zarówno w kontekście trudności obiektywnych, jak i w kontekście nałożonych na podatnika obowiązków odnoszących się do dokumentowania określonych zdarzeń w zależności od tego, czy wydatki ponoszone są w związku z działalnością gospodarczą, czy też dotyczą majątku niesłużącego jeszcze tej.

Z opisu pytania wynika, że samochód osobowy został wykupiony z leasingu do majątku osobistego. Aby możliwe było zastosowanie tego szczególnego zapisu w prawie nie wystarczy jednak brak faktury dokumentującej nabycie samochodu wystawionej na firmę. Należy mieć bowiem na uwadze, że wartość środka trwałego może być wykazana wszelkimi dostępnymi dowodami. W razie sporu z organami podatkowymi, te mogą uzyskać od firmy leasingowej umowę sprzedaży, dowody zapłaty za samochód itp., na podstawie których zostanie ustalona faktyczna cena nabycia samochodu.

W mojej ocenie, w sytuacji opisanej w pytaniu, skoro od nabycia samochodu upłynęły jedynie 2 lata, mało prawdopodobna jest niemożność udokumentowania wartości początkowej samochodu osobowego wykupionego z leasingu. Nabywca, nawet jeśli nie zachował umowy czy faktury dokumentującej sprzedaż, ani dowodów zapłaty, winien zwrócić się do firmy leasingowej o przekazanie kopii takich dokumentów i na ich podstawie określić wartość początkową środka trwałego.

Dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków i wartości. Zasadę tę stosuje się także przy sprzedaży samochodów osobowych.

Data publikacji: 01/09/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

904

zła odpowiedź

31

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce