twitter
facebook

Skutki podatkowe wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu

W sprawach gdzie występuje zagadnienie związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych, związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu wydano kilka interpretacji indywidualnych. Jak przykład interpretacji indywidualnej związanej z tym zagadnieniem wskazać można interpretację indywidualną z dnia 10 czerwca 2014 r., sygn. ITPB1/415-352/14/WM wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Należy przedstawić stanowisko wnioskodawcy oraz stan faktyczny. Podatnik (osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą) zawarł umowę leasingu operacyjnego na czas 7 lat. Po krótkim okresie rozwiązał umowę dokonując wcześniejszego wykupu przedmiotu leasingu. Podatnik zastanawiał się czy ma on obowiązek dokonać korekty kosztów o opłaty leasingowe dokonane do czasu rozwiązania umowy. Podatnik uważa, że opłaty leasingowe, które zostały ustalone w umowie i jednocześnie poniesione do czasu rozwiązania tej umowy należy uznać za koszt uzyskania przychodów. Argument przemawiający za tym to fakt, że były to koszty, które leasingobiorca ponosił aby zachować źródło przychodu. Z kolei po wykupie przedmiotu leasingu koszt uzyskania przychodów stanowi amortyzacja.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy przyznał rację Wnioskodawcy. W wydanej interpretacji stwierdził, że wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu nie powoduje powstania obowiązku skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego momentu wydatki  na spłatę rat leasingowych.

Dla wyjaśnienia sięgnąć należy do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że koszty uzyskania przychodów to koszty, które są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, (z wyjątkiem kosztów, które są wymienione w art. 23). Nie należy jednak zapominać, że jeśli dany wydatek nie został wymieniony w art. 23 to nie powoduje to automatycznie sytuacji, że będzie on stanowił koszt uzyskania przychodów. Podatnik ma prawo dokonania odliczenia różnych kosztów od przychodów. Jednakże te koszty muszą mieć związek z przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo poniesienie tych kosztów ma, lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętego przychodu, albo zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Jeśli mamy do czynienia z leasingiem samochodu warto sięgnąć do przepisu art. 23b ust. 1 w/w ustawy. Przepis ten stanowi, że opłaty, które zostały ustalone w umowie leasingu, a są ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są uznane za przychód finansującego i odpowiednio (w przypadku, o którym mowa w pkt 1), koszt uzyskania przychodów korzystającego, (z zastrzeżeniem ust. 2 i 3). Są tutaj do wyboru trzy opcje:

  • po pierwsze- umowa leasingu, (o ile korzystającym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą), została zawarta na czas oznaczony, który stanowi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. Dodatkowy warunek- przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne. Albo jeżeli umowa została zawarta na okres co najmniej 5 lat, o ile jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
  • po drugie- umowa leasingu, o ile korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która została zawarta na czas oznaczony;
  • po trzecie- suma ustalonych opłat w umowie leasingu, (wskazana w pkt 1 lub 2), która została pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto w przypadku zawarcia przez finansującego kolejnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, które były poprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

Jeśli umowa leasingu spełnia warunki wymienione w art. 23b ust. 1, a jednocześnie spełniony jest warunek, że finansujący w dniu jej zawarcia nie korzysta ze zwolnień wymienionych w art. 23b ust. 2 ustawy, to wówczas leasingobiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkie koszty, które poniósł w związku z przedmiotem umowy leasingu.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu (która spełnia warunki z art. 23b ust 1) nie prowadzi do powstania obowiązku skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego momentu wydatki  na spłatę rat leasingowych.

 

Data publikacji: 25/07/2014

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

562

zła odpowiedź

23

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

668 453 452

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce