twitter
facebook

Czy świadczenie wypłacone leasingobiorcy, w związku z wcześniejszym zakończeniem umowy leasingu przez leasingodawcę, można wrzucić w koszty

PYTANIE

Spółka będąca leasingodawcą zawarła porozumienie z leasingobiorcą, na mocy którego zakończono przed czasem pierwotnie zawarta umowę leasingu. Spółka sprzedała przedmiot leasingu operacyjnego (samochód) i oddała leasingobiorcy różnicę pomiędzy cena sprzedaży samochodu, a kwotą należności wynikającej z zakończonej umowy leasingu.

Czy kwota zwrócona leasingobiorcy będzie stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu dla leasingodawcy?

ODPOWIEDŹ

W mojej opinii nie ma przeszkód aby wskazaną w pytaniu opłatę wliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu, jeżeli za rozwiązaniem umowy przemawia Państwa interes ekonomiczny.

Za koszt podatkowy może zostać uznany każdy wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie można zaliczyć do kosztów wydatków wprost wyłączonych z katalogu kosztów. Natomiast zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych   nie stanowią kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania m.in. za:

  • wady dostarczonych towarów,
  • zwłokę w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
  • zwłokę w usunięciu wad towarów.

Jeżeli przedsiębiorca, który zapłacił karę umowną z innych tytułów niż wymieniowe wprost w ustawach podatkowych i jednocześnie wykaże związek tego wydatku z uzyskiwanymi przychodami, może zaliczyć wypłaconą kwotę do kosztów podatkowych.

W mojej opinii nie ma przeszkód aby zaliczyć wydatki na karę umowną z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu do kosztów, gdy zostanie ona zapłacona w celu osiągnięcia przychodu. W takiej sytuacji za zapłatą kary umownej przemawia interes ekonomiczny.

Niewątpliwie w sytuacji gdy decyzja o rozwiązaniu umowy została podjęta w celu sprzedaży przedmiotu leasingu, zapłacenie kary umownej jest związane z osiągnięciem przychodu. Ponieważ w wyniku sprzedaży przedmiotu leasingu podatnik osiągnie przychód.

Stanowisko takie zaprezentował Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie:

"(...) Dzięki rozwiązaniu umowy Spółka odzyskała pełną możliwość dysponowania stacjami benzynowymi. Bez wypłacenia odszkodowania nie byłoby to możliwe. Tym samym Spółka nie mogłaby podjąć działań zmierzających do sprzedaży tych stacji benzynowych. Sprzedaż zaś bezpośrednio ma związek z powstaniem w Spółce przychodu. Zachowany więc został podstawowy warunek w postaci związku przyczynowo-skutkowego zachodzącego pomiędzy poniesionym wydatkiem a powstałym z tego tytułu przychodem. Zatem na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma możliwość zaliczenia kosztu odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy do kosztów uzyskania przychodów (...)".

Tagi: świadczenie w koszty

Data publikacji: 16/11/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

738

zła odpowiedź

26

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce