twitter
facebook

Leasing a zdolność kredytowa. Czy firmy leasingowe ją sprawdzają?

Zdjęcie przedstawiające obliczanie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa firmy to ważny czynnik, który decyduje o otrzymaniu finansowania w banku. Instytucje finansowe przy jej analizie uwzględniają m.in. obroty i historię kredytową. W zależności od warunków i stosowanych procedur, zdolność kredytowa może być brana pod uwagę przy wnioskowaniu o leasing. Z drugiej strony sama umowa leasingowa ma na nią pewien wpływ. Wstępną decyzję o przyznanie finansowania można otrzymać nawet w 10 sekund.

Spis treści: 

1. Co to jest zdolność kredytowa?

2. Leasing operacyjny a zdolność kredytowa

3. Leasing finansowy a zdolność kredytowa

4. Zdolność kredytowa w leasingu konsumenckim

5. Leasing dla JDG a zdolność kredytowa

6. Jak leasingodawcy sprawdzają zdolność kredytową?

7. Leasing a figurowanie w rejestrze dłużników BIK

8. Jak sprawdzić czy dostanę leasing?

Zdolność kredytowa – co to jest?

Pojęcie zdolności kredytowej zostało dokładnie określone w art. 70 Prawa bankowego. Według zawartych w nim treści to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest zobowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności 1. Trzeba jednak wiedzieć, że brak odpowiedniej zdolności kredytowej nie zawsze musi oznaczać odmowę otrzymania finansowania. W ww. przepisach istnieje zapis, który dopuszcza możliwość udzielenia kredytu pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia i/lub przedstawienia przez kredytobiorcę programu, który pozwoli uzyskać odpowiednią zdolność.

Innymi słowy, zdolność kredytowa to gotowość do terminowej spłaty zobowiązania. Ma duże znaczenie zarówno w przypadku kredytów dla firm, jak i produktów dla konsumentów (szczególnie przy kredytach hipotecznych). Instytucja finansowa przy jej badaniu bierze pod uwagę m.in. zestawienie przychodów i rozchodów w każdym miesiącu. Znaczenie dla tego wskaźnika ma również branża oraz okres działalności. Banki mogą ponadto zweryfikować wiek właścicieli, ich stan cywilny, wykształcenie czy posiadane konta bankowe. Analizie poddawana jest dodatkowo historia kredytowa. Jeśli zdolność podmiotu ubiegającego się o kredyt ma zbyt niską wartość, bank może nie udzielić finansowania.

A jak wygląda ta kwestia w przypadku leasingu? Firmy leasingowe mogą dokonać oceny kredytowej i oszacować ryzyko związane z udzieleniem finansowania. Leasingodawca próbuje w ten sposób przewidzieć, czy przedmiot umowy będzie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, a spłata przebiegnie bez zakłóceń. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że dobra zdolność nie zawsze jest warunkiem otrzymania leasingu. Zależy to przede wszystkim od praktyk stosowanych przez daną firmę leasingową i samego przedmiotu umowy. Środki trwałe o dużej wartości są obejmowane finansowaniem w oparciu o pełną procedurę, która zwykle zawiera w sobie badanie zdolności kredytowej. Standardowe przedmioty, takie jak np. w leasingu samochodów, to zazwyczaj procedura uproszczona, bez wnikliwej oceny gotowości do spłaty zobowiązania.

Leasing operacyjny a zdolność kredytowa

W zależności od rodzaju leasingu, taka usługa finansowa w różnym stopniu wpływa na zdolność kredytową firmy. Finansowanie operacyjne polega na korzystaniu z danego przedmiotu, gdzie do czasu wykupu jest on ujęty w księgach firmy leasingowej. Leasingobiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu całe raty leasingowe, opłatę wstępną oraz inne należności. Z drugiej strony nie ma takiej możliwości w przypadku odpisów amortyzacyjnych.

Pomimo dużych korzyści podatkowych wynikających z leasingu operacyjnego, zaliczenie wydatków na finansowanie do kosztów może skutkować znacznym obniżeniem dochodu. Taka sytuacja niekiedy negatywnie wpływa na zdolność kredytową. 

Zdolność kredytowa a leasing finansowy

W leasingu finansowym przedmiot umowy wykazywany jest w aktywach leasingobiorcy, a nie firmy leasingowej. Kosztami uzyskania przychodu są tylko raty w części odsetkowej i odpisy z amortyzacji. Korzystanie z leasingu finansowego  skutkuje wyższym dochodem w porównaniu z operacyjnym, co może mieć pozytywny wpływ na zdolność kredytową.

Leasing konsumencki a zdolność kredytowa 

W leasingu dla konsumentów firmy leasingowe nie sprawdzają tak wnikliwie zdolności, jak ma to miejsce w przypadku banków udzielających kredytów. Stosunkowo rzadko też leasingodawca weryfikuje BIK, co jest częstą praktyką również w instytucjach, które oferują pożyczki pozabankowe. 

Z tego względu leasing to dobry sposób na sfinansowanie auta, szczególnie gdy posiadamy już inne zobowiązania, np. duży kredyt hipoteczny lub kilka mniejszych produktów. W takiej sytuacji zdecydowanie łatwiej będzie otrzymać pozytywną decyzję, niż przy ubieganiu się o kolejny kredyt.

Należy dodatkowo zaznaczyć, że leasing może być bardziej „łaskawy”, jeśli chodzi o ewentualne znalezienie się w którymś z rejestrów dłużników. Nie zawsze ewentualne opóźnienia w spłacie trafiają do baz. Mimo wszystko lepiej nie ryzykować i terminowo spłacać aktualne zobowiązania. Choć leasingodawca najpierw wyznacza dodatkowy termin uregulowania raty leasingu, uporczywy brak spłaty skutkuje m.in. wypowiedzeniem umowy i koniecznością zwrotu danego przedmiotu.

Leasing dla JDG a zdolność kredytowa

Jak się okazuje, leasing jest dobrym wyjściem na sfinansowanie np. samochodu także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Taka strategia otwiera większe pole manewru, jeśli przedsiębiorca myśli w przyszłości o kredycie. Wzięcie samochodu w leasingu zamiast sfinansowanie go w innej formie skutkuje łatwiejszym otrzymaniem kredytu obrotowego i inwestycyjnego.

Leasing to także dobre finansowanie „na start”. Dlaczego? Stanowi po prostu bezpieczniejszą formę finansowania. Nie tylko dla JDG, ale też w formie leasingu dla nowych firm i startupów.

Jak firmy leasingowe sprawdzają zdolność kredytową?

Jak już wcześniej wspomniano, jeśli firma leasingowa udziela finansowania w oparciu o procedurę pełną, przed wydaniem decyzji przeanalizuje zdolność kredytową wnioskodawcy. Przy ocenie kredytowej leasingodawca zwraca uwagę na kilka czynników. 

Pierwszym z nich jest czas działalności na rynku danej firmy. Niektórzy leasingodawcy wymagają min. 6 lub 12 miesięcy „stażu”, a jeszcze inni udzielają finansowania już od pierwszego dnia działalności. Firma leasingowa uwzględnia także majątek przedsiębiorstwa, czyli np. posiadane nieruchomości, sprzęt itd. Przedsiębiorca zostanie dodatkowo sprawdzony pod kątem obrotów. Analitycy określą, jaka jest ich dynamika.  

Firma leasingowa przy udzielaniu finansowania na zasadzie procedury pełnej może także zweryfikować bazy dłużników, takie jak BIK, KRD, BiG InfoMonitor czy ERIF BIG. Znaczenie ma także wartość samych zobowiązań, nawet jeśli przedsiębiorca spłaca je terminowo. 

Może Cię zainteresować: Co to jest leasing zwrotny i czy warto skorzystać z takiego finansowania?

Jestem w BIK – czy dostanę leasing?

W rzeczywistości figurowanie w rejestrze dłużników BIK sprawia, że leasing to jedna z niewielu form finansowania, które nadal jest dostępne, nawet w tak niefortunnych okolicznościach. Mowa tu w szczególności o popularnych przedmiotach umowy, np. samochodach osobowych.  

Problemy z otrzymaniem pozytywnej decyzji będą najczęściej występowały, jeśli wnioskodawca ma negatywny wpis w rejestrze i chce objąć leasingiem m.in. nietypowe sprzęty, te o małej popularności na rynku wtórnym lub importowane z krajów egzotycznych, bez dostępnej sieci serwisowej na terenie UE. Firma leasingowa nie udzieli także finansowania na sprzęty stare lub o zbyt niskiej wartości. 

Jak sprawdzić czy dostanę leasing?

Jednym ze sposobów na poznanie wstępnej decyzji leasingowej jest skorzystanie z kalkulatora leasingu i wypełnienie krótkiego wniosku. Narzędzie umożliwia dodatkowo sprawdzenie wysokości raty leasingu danego przedmiotu, także tego nietypowego.

Aby poznać wstępną decyzję leasingową, wystarczy:

  1. Wprowadzić nazwę przedmiotu leasingu, np. BMW Seria 1, fotel dentystyczny. Jeżeli nie ma go na liście, należy zaznaczyć kategorię, np. maszyny rolnicze i leśne.

  2. Wybrać  rok produkcji.

  3. Wpisać wartość netto.

  4. Zaznaczyć okres umowy (liczbę rat), ustalić procentową wysokość opłaty wstępnej i wykupu końcowego. Kalkulator leasingu wyświetli dokładną wartość raty, ich liczbę, koszt wykupu i wysokość czynszu inicjalnego.

  5. Wybrać „Dalej”. Wprowadzić NIP, e-mail oraz numer telefonu i zaznaczyć wymagane zgody.

  6. Wpisać dodatkowe informacje o firmie, dane kontaktowe i te dot. reprezentantów.

  7. Kliknąć „Wyślij wniosek”

Jeśli planujesz wziąć w leasing samochód osobowy lub dostawczy, możesz otrzymać wstępną decyzję nawet w 10 sekund. Jak to zrobić? Wystarczy skorzystać z nowoczesnej platformy leasingowej GO-auto. Wybierz wymarzony pojazd z kilkudziesięciu dostępnych marek, ustal warunki i sprawdź, czy możesz otrzymać finansowanie, także jeśli szukasz oferty dla klientów indywidualnych/osób fizycznych bez działalności gospodarczej.

________________________________________________________________________

1. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939)

Tagi: zdolność kredytowa, zdolność a leasing

Data publikacji: 23/07/2021

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

413

zła odpowiedź

372

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce